Loading color scheme

Ny gressbane

Nybanen klippet for 1 gang - ser flott ut!

Det er i sommer lagt ny gressbane på det søndre feltet. Prosjektet er muliggjort ved hjelp av Sparebankstiftelsen, Spleis fra Sparebank1 Innlandet og privatpersoner, tippemidler og Trysil kommunes idrettsfond.

Hele 7700 m2 er lagt ut. Det er mange ruller med gress!!
Gresset ble lagt på 2 lange kvelder, og det ble ca 350 dugnadstimer. Første kvelden stilte 22 personer på dugnad, og andre kvelden var 17 personer med – i tillegg til styret som jobbet begge kvelder. Et godt grunnarbeid før gresslegging sørget Erland Svingen for.

Vi håper å få tatt i bruk den nye banen i løpet av høsten.

Det ble noen gressruller til overs da banen var ferdiglagt, og dette har vi brukt til å pynte opp og planere fra speakerbua og nordover. I tillegg har vi utvidet treningsfeltet 4 meter mot øst. Her er det en kombinasjon av overskudd av ferdiggress og nysådd.

Vi vil gjerne takke alle som stilte opp på dugnaden!

Den nye utstyrsgarasjen er malt av to av klubbens unggutter. Takk for god innsats med malerkosten!
Alt i alt har vi altså gjort et stort løft på hele området i sommer!


sparebank1ostlandet

skistar 300

tal logo tfk

trysilentreprenor

grasrot uklikket